შეცდომა
5.3
შეცდომა
აღწერა: როცა ამბიციური ახალგაზრდა იურისტი